‘Fadhb ann ar fud an chórais maidir le caighdeán Gaeilge na múinteoirí’ — Príomhchigire na Roinne Oideachais

Tá ráite ag Harold Hislop go bhfuil an Roinn ag dul i ngleic leis an bhfadhb a bhaineann le caighdeán Gaeilge na múinteoirí

‘Fadhb ann ar fud an chórais maidir le caighdeán Gaeilge na múinteoirí’ — Príomhchigire na Roinne Oideachais

Príomhchigire na Roinne Oideachais, Harold Hislop

Tá admhaithe ag Príomhchigire na Roinne Oideachais agus Scileanna, Harold Hislop, go bhfuil fadhb ann “ar fud an chórais” maidir le caighdeán Gaeilge na múinteoirí in Éirinn.

Bhí Hislop ag labhairt inné ag cruinniú de chuid Choiste na Gaeilge, na Gaeltachta agus na nOileán i dTithe an Oireachtais nuair a dúirt sé go raibh fadhb le caighdeán na Gaeilge, ní hamháin i measc múinteoirí bunscoile agus múinteoirí Gaeilge, ach i measc múinteoirí atá ag múineadh ábhar eile trí mheán na Gaeilge.

Dúirt Hislop go raibh an Roinn anois ag dul i ngleic leis an bhfadhb seo trí, mar shampla, an Polasaí Oideachais don Ghaeltacht agus na cúrsaí nua atá beartaithe le múinteoirí a ullmhú do scoileanna lán-Ghaeilge agus Gaeltachta.

“Níl aon dabht ach nach bhfuil caighdeán Gaeilge na múinteoirí sásúil. Bíonn deacrachtaí ag príomhoidí múinteoirí a fháil in ábhair eile a bhfuil Gaeilge acu. Tá beirt léachtóirí sa bhreis le fostú san ollscoil i nGaillimh le dul i ngleic leis an bhfadhb sin,” a dúirt sé.

Bhí Hislop i láthair an Choiste in éineacht le beirt oifigeach eile de chuid na Roinne Oideachais le ceist an scrúdaithe cainte don Ghaeilge sa Teastas Sóisearach a phlé. Tá imní ar mhúinteoirí faoin gcinneadh deireadh a chur leis an scrúdú cainte ag leibhéal an Teastais Shóisearaigh.

Dúirt an príomhchigire gur mheas sé go raibh “míthuiscint bhunúsach” ar chuid de na múinteoirí a léirigh imní faoin bplean deireadh a chur leis an scrúdú cainte agus nach dtuigeann siad an córas atá i bhfeidhm anois toisc nach bhfuair siad an deis freastal ar chuid de na laethanta oiliúna a bhí ar siúl ag ar pléadh an t-ábhar.

Dúirt sé gur moladh i dtuarascáil de chuid an OECD go mbeadh an “measúnú, an teagasc agus an fhoghlaim” uilig á ndéanamh le chéile taobh istigh den seomra ranga ag daltaí atá ag aois an Teastais Shóisearaigh agus gur ag teacht leis an moladh sin atá an córas nua measúnaithe atá beartaithe don Teastas Sóisearach.

Mhaígh cathaoirleach an Choiste, Catherine Connolly, áfach, nach raibh sé cruinn a rá gur mar gheall ar easpa tuisceana faoin gcóras nua atá múinteoirí buartha faoi dheireadh a bheith curtha leis an scrúdú.

D’iarr an Coiste ar an Aire Oideachais, Richard Bruton, a bheith i láthair ag an gcruinniú inniu ach dúirt an tAire nach raibh sé in ann a bheith ann. Tá iarrtha freisin ag an gCoiste an cinneadh deireadh a chur leis an scrúdú cainte a chur siar ar feadh bliana go mbeifear in ann an cheist a chíoradh go mion.