Iarratais á lorg ó dhaoine ar spéis leo a bheith ar bhord TG4

Tá trí fholúntas le líonadh ar Bhord TG4 agus iarratais á lorg ó dhaoine a mbeadh spéis acu sa ról, a bhfuil liúntas €12,600 ag dul leis

Iarratais á lorg ó dhaoine ar spéis leo a bheith ar bhord TG4

Tá trí fholúntas ar Bhord TG4 fógartha ag an stáisiún Gaeilge. Tá péire de na folúntais seo ann ó d’éirigh Andrea Ní Éalaithe agus Joe Connolly as a gcúram agus tá an tríú folúntas ann le tamall.

€12,600 agus costais taistil agus chothabhála atá luaite mar chúiteamh don chomhalta ar Bhord TG4 agus bíonn idir 7-8 cruinniú ag an mbord sa bhliain, a mhaireann leathlá de ghnáth.

Tá naonúr ar an mbord faoi láthair — Siún Ní Raghallaigh, atá ina cathaoirleach, Des Geraghty, Mairéad Ní Cheoinín, Micheál Seoighe, Bríd Falconer, Michelle Ní Chróinín, Frank Reidy, Diarmuid Ruiséal, ionadaí na foirne, agus Alan Esslemont, Ard-Stiúrthóir an stáisiúin.

Táthar ag lorg daoine a bhfuil taithí acu ar thionscal na craoltóireachta agus ar an rialachas corparáideach airgeadais chomh maith le “taithí shuntasach” in earnáil an spóirt.

Tá Gaeilge líofa, scríofa agus Ghaeilge labhartha, riachtanach chomh maith.

Tá cuireadh tugtha ag an Roinn Cumarsáide dóibh siúd ar mhaith leo a bheith ar bhord an stáisiúin Gaeilge spéis a léiriú sa ról roimh an 11 Lúnasa.

Ceapfaidh an tAire Cumarsáide Denis Naughten an triúr ball nua go luath ina dhiaidh sin.