Tá 62 aistritheoir á lorg ag an Aontas Eorpach

Is institiúidí ilteangacha iad institiúidí an Aontais Eorpaigh, agus ar an ábhar sin tá ról lárnach ag aistritheoirí san uile rud a dhéanann an tAontas Eorpach. Tá aistritheoirí ríthábhachtach freisin ó thaobh cumarsáid a neartú agus feabhas a chur ar an tuiscint atá ag na saoránaigh ar an mbaint atá ag an Aontas Eorpach lena […]

_Logo EN

Is institiúidí ilteangacha iad institiúidí an Aontais Eorpaigh, agus ar an ábhar sin tá ról lárnach ag aistritheoirí san uile rud a dhéanann an tAontas Eorpach. Tá aistritheoirí ríthábhachtach freisin ó thaobh cumarsáid a neartú agus feabhas a chur ar an tuiscint atá ag na saoránaigh ar an mbaint atá ag an Aontas Eorpach lena saol laethúil. Is é cúram a bhíonn ar aistritheoirí institiúidí an Aontais Eorpaigh téacsanna polaitiúla, dlí, airgeadais, eolaíocha agus teicniúla a aistriú go Gaeilge, roimh sprioc-am docht. An té a bheidh ag obair mar aistritheoir Gaeilge, beidh sé ag cuidiú lánstádas na Gaeilge san Aontas Eorpach a chur i bhfeidhm.

Ní gá aon oiliúint san aistriúchán a bheith ort, ach is gá Gaeilge a bheith ar do thoil agat mar aon le sáreolas ar dhá cheann eile de theangacha oifigiúla an Aontais Eorpaigh (agus an Béarla, an Fhraincis nó an Ghearmáinis ar cheann acu). Más sa bhliain dheireanach de chúrsa ollscoile atá tú, is féidir leat cur isteach ar phost ar chuntar go mbeidh an chéim bronnta ort faoin 31 Nollaig 2016. Ní mór duit bheith i do shaoránach de Bhallstát den Aontas Eorpach.

An té atá ag obair d’institiúidí an Aontais Eorpaigh, tá sé ag obair ar son todhchaí níos fearr.

Bíonn an tAontas Eorpach ag plé le cuid mhór cineálacha réimsí beartais, cuir i gcás: cabhair um fhorbairt agus an beartas comhshaoil; an choireacht eagraithe a chomhrac agus cearta mionlach a chosaint; an taighde agus an nuálaíocht a chur chun cinn agus an fhorbairt réigiúnach a neartú. An éagsúlacht réimsí atá faoi chúram an Aontais Eorpaigh agus an timpeallacht ilchultúrtha ina mbíonn a gcuid fostaithe ag obair, níl a leithéid le fáil in eagraíocht ar bith eile ar domhan.

Ina theannta sin, bíonn sárdheiseanna forbartha gairme agus pearsanta ag fostaithe institiúidí an Aontais Eorpaigh. Agus an té a bhfuil post aige in institiúidí an Aontais Eorpaigh, bíonn sé ag obair le daoine ardcháilithe ardtallannacha as gach cearn den Eoraip, i dtimpeallacht atá ilchultúrtha, ilteangach agus fíorspreagúil.

Má éiríonn an próiseas earcaíochta leat, d’fhéadfadh sé go dtairgfí post sa Bhruiséil nó i Lucsamburg duit, dhá chathair i gcroílár na hEorpa atá ilchultúrtha, iltíreach agus lán beochta, agus nach bhfuil ach cúpla uair an chloig ar shiúl ó roinnt príomhchathracha eile.

Chomh maith le gach cúnamh agus cabhair a thabhairt do bhaill foirne nua a gcónaí a athrú, tairgeann institiúidí an Aontais Eorpaigh pacáiste pá cuimsitheach dóibh. Mar gharbhthreoir, is é €4,384 in aghaidh na míosa an buntuarastal tosaigh.

Má mheasann tú go bhfuil na scileanna is gá agat, agus má tú an-tiomanta bheith ag obair don Aontas Eorpach, is féidir iarratas ar phost a dhéanamh ag jobs.eu-careers.eu ón 9 Meitheamh go dtí an 12 Iúil 2016 ar 11 a chlog (am na hÉireann).

Tuilleadh eolais i dtaobh an aistriúcháin in institiúidí an Aontais Eorpaigh:

An tAistriúchán agus an tAontas Eorpach

Facebook: Translating for Europe

Tagairt: EPSO/ AD/325 – 330 /16 – Aistritheoirí

http://jobpacks.com/jobs-eu-careers