Oifigeach Lóistín & Margaíochta

Tá folúntas ag Comharchumann Forbartha Chorca Dhuibhne do phost lánaimseartha mar Oifigeach Lóistín agus Margaíochta

Príomhdhualgaisí an Phoist

  • Riaradh lóistín do scoláirí & mhic léinn Chomharchumann Forbartha Chorca Dhuibhne
  • Cur leis an soláthar lóistín agus caighdeán an lóistín a mheas
  • Córas íocaíochtaí a riaradh
  • Plean Margaíochta do na cúrsaí Gaelainne a cheapadh agus bolscaireacht a dhéanamh  do chúrsaí Gaelainne.

Cáilíochtaí

  • Ardchaighdeán Gaelainne idir labhairt agus scríobh.  Bheadh cáilíocht tríú leibhéal ina bhuntáiste.
  • Scileanna maithe Cumarsáide & Margaíochta agus cur amach maith ar na meáin shóisialta a úsáid
  • Scileanna maithe ríomhaireachta agus eolas & taithí ar úsáid na teicneolaíochta riachtanach.
  • Duine fuinniúil a bhfuil scileanna maithe idirphearsanta aige/aici.

Scála Tuarastail: €30,000-€40,000 ag brath ar thaithí.

Seol iarratas mar aon le C.V. roimh 4.00 Dé hAoine, 18ú Lúnasa 2017 go dtí Páidí Ó Sé, Bainisteoir Ginearálta, Comharchumann Forbartha Chorca Dhuibhne, Baile an Fheirtéaraigh, Trá Lí, Co. Chiarraí nó go dtí p.ose@cfcd.ie.  Breis eolais ar an bpost ar fáil ón seoladh céanna.

Is fostóir comhionannas deiseanna é Comharchumann Forbartha Chorca Dhuibhne Teo.