GAEL LINN: Oifigeach Eagrúcháin

Fáiltíonn Gael Linn roimh iarratais do phost mar Oifigeach Eagrúcháin i Rannóg na Scéimeanna

Gael Linn

Próifíl an Phoist:

  • Cabhrú le stocaireacht agus eagrúchán i leith scéimeanna Gael Linn don aos óg agus sa réimse oideachais, ar a n-áirítear: Comórtais Díospóireachta, Coirm, Gaelbhratach, Scléip, Féilte Peile.
  • Freastal ar imeachtaí éagsúla timpeall na tíre
  • Tacú le beartais oideachais agus siamsaíochta eile de chuid Gael Linn
  • Riaradh ar shuíomh idirlín Gael Linn agus ar na meáin shóisialta.

Riachtanais don phost:

  • Líofacht agus cruinneas sa Ghaeilge agus sa Bhéarla, idir labhairt agus scríobh
  • Scileanna agus taithí ríomhaireachta agus cumarsáide
  • Tuiscint mhaith ar earnáil na Gaeilge agus ar na meáin shóisialta
  • Láncheadúnas tiomána agus teacht ar charr
  • Bheith ábalta feidhmiú go haonarach nó mar chuid de fhoireann

Beidh an post lonnaithe i gCeannáras Gael Linn i mBaile Átha Cliath ach beidh méid áirithe taistil i gceist.  Spriocdáta le haghaidh iarratais: 18 Lúnasa.  Tá an post seo á mhaoiniú ag Foras na Gaeilge.

Foirm iarratais agus tuilleadh eolais ar fáil ó: Máire Harris, Gael Linn, 35 Sráid an Dáma, Baile Átha Cliath 2. Teil 01-6751200 maireh@gael-linn.ie