Folúntas: Rúnaí i nGaelscoil Pheig Sayers

Folúntas ;    Rúnaí Áít: Gaelscoil Pheig Sayers, Campas Oideachais Fearann Phiarais, Bóthar Rí na hAoine, Corcaigh Stádas: Buan……30-35 uair sa tseachtain Spriocdáta: 22ú Lúnasa 2017 Ag tosnú: 1ú Meán Fomhair 2017 Ba cheart go mbeadh ag an iarrthóir: Caighdeán maith gaeilge labhartha agus scríofa Scileanna riachtanacha cumarsáide, idirphearsanta agus eagrúcháin Scileanna riachtanacha IT, próiseáil focal agus Excel […]

Folúntas ;    Rúnaí

Áít: Gaelscoil Pheig Sayers, Campas Oideachais Fearann Phiarais, Bóthar Rí na hAoine, Corcaigh

Stádas: Buan……30-35 uair sa tseachtain

Spriocdáta: 22ú Lúnasa 2017

Ag tosnú: 1ú Meán Fomhair 2017

Ba cheart go mbeadh ag an iarrthóir:

  • Caighdeán maith gaeilge labhartha agus scríofa
  • Scileanna riachtanacha cumarsáide, idirphearsanta agus eagrúcháin
  • Scileanna riachtanacha IT, próiseáil focal agus Excel
  • Taithí leis an gclár Aladdin
  • Scileanna cuntasaíochta agus leabharchoimeád
  • Rúndacht agus discréid
  • Ábaltacht a bheith solúbtha,  oibriú go neamhspleách agus oibriú leis an bpríomhoide agus leis an bhfoireann

Cuir litir iarratais le CV agus moltóirí trí ríomhphost chuig  ; An Chathaoirleach

eolas@peigsayers.com

www.peigsayers.com