Folúntas: Post buan mar Oifigeach Feidhmiúcháin le Foras na Gaeilge (Cearnóg Mhuirfean)

Is mian le Foras na Gaeilge post buan mar Oifigeach Feidhmiúcháin le Foras na Gaeilge (Cearnóg Mhuirfean) a fhógairt.

17

Sonraí:

Oifigeach Feidhmiúcháín Tagairt: OFSSC/0816
Beidh an post seo lonnaithe i gCeannáras Fhoras na Gaeilge, i mBaile Átha Cliath.

Foirm-iarratais-ofssc0816

Eolas-d’Iarrthóirí-ofssc0816

fogra-ofssc0816

T: (00353) (01) 639 8412
R: poist@forasnagaeilge.ie

SPRIOCDHÁTA
Ní mór cóip chrua d’fhoirmeacha comhlánaithe lámhshínithe bheith faighte ag an seoladh thíosluaite roimh 12 meánlae Dé hAoine, 18 Samhain 2016.

Poist,
Foras na Gaeilge,
7 Cearnóg Mhuirfean,
Baile Átha Cliath 2.

Ní ghlacfar le hiarratais ar ríomhphost