Folúntas: Oifigeach Cléireachais

Is mian le Foras na Gaeilge, an comhlacht forfheidhmithe atá freagrach as an nGaeilge a chur chun cinn ar fud oileánna hÉireann, an ceapachán seo a leanas a dhéanamh: Oifigeach Cléireachais Tagairt: OCSSF/0117 Beidh an post seo lonnaithe i gCeannáras Fhoras na Gaeilge, i mBaile Átha Cliath. Tuilleadh anseo * Déanfar ceapachán amháin buan anois […]

Is mian le Foras na Gaeilge, an comhlacht forfheidhmithe atá freagrach as an nGaeilge a chur chun cinn ar fud oileánna hÉireann, an ceapachán seo a leanas a dhéanamh:

Oifigeach Cléireachais Tagairt: OCSSF/0117

Beidh an post seo lonnaithe i gCeannáras Fhoras na Gaeilge, i mBaile Átha Cliath.

Tuilleadh anseo

* Déanfar ceapachán amháin buan anois agus cuirfear painéal le chéile as a líonfar folúntais shealadacha ag anngrád seo, as seo go ceann bliana ach acmhainn a bheith ann chuige sin.

SPRIOCDHÁTA

Ní mór cóip chrua d’fhoirmeacha comhlánaithe lámhshínithe bheith faighte ag an seoladh thíosluaite roimh 12 meánlae Dé hAoine, 27 Eanáir 2017.

Poist,
Foras na Gaeilge,
7 Cearnóg Mhuirfean,
Baile Átha Cliath 2.

Ní ghlacfar le hiarratais ar ríomhphost.