Folúntais: Oifigeach Cléireachais (Ginearálta) agus Oifigeach Gréasán

1.       Oifigeach Cléireachais (Ginearálta): Cuirfidh an tOifigeach Cléireachais tacaíocht chléireachais agus riaracháin ar fáil d’fhoireann an Oireachtais inár gcuid oifigí éagsúla. Seol iarratas mar aon le CV, roimh 10 Bealtaine 2016, chuig: Máirín Nic Dhonnchadha, Leas-Stiúrthóir / Oifigeach Polasaí & Straitéise, An tOireachtas, 6 Sráid Fhearchair, Baile Átha Cliath 2. 2.      Oifigeach Gréasán: Beidh an tOifigeach […]

Oireachtas TN2

1.       Oifigeach Cléireachais (Ginearálta): Cuirfidh an tOifigeach Cléireachais tacaíocht chléireachais agus riaracháin ar fáil d’fhoireann an Oireachtais inár gcuid oifigí éagsúla. Seol iarratas mar aon le CV, roimh 10 Bealtaine 2016, chuig: Máirín Nic Dhonnchadha, Leas-Stiúrthóir / Oifigeach Polasaí & Straitéise, An tOireachtas, 6 Sráid Fhearchair, Baile Átha Cliath 2.


2.      Oifigeach Gréasán: Beidh an tOifigeach Gréasán freagrach as gréasáin nua a bhunú agus a fhorbairt, tuairiscí a ullmhú agus a sholáthar don bhainistíocht, agus bunachar sonraí ilchuspóra na heagraíochta a fhorbairt agus a mhaoirsiú. Beidh an té a cheapfar sa phost seo inniúil ar fhadhbanna a réiteach agus beidh scileanna láidre cumarsáide, anailíse agus ceannaireachta aige/aici. Seol iarratas mar aon le CV, roimh 10 Bealtaine 2016, chuig: Máirín Nic Dhonnchadha, Leas-Stiúrthóir / Oifigeach Polasaí & Straitéise, An tOireachtas, 6 Sráid Fhearchair, Baile Átha Cliath 2