Folúntais i bhForas na Gaeilge

Folúntas mar Oifigeach Feidhmiúcháin

foras logo daite (2)

Is mian le Foras na Gaeilge, an comhlacht forfheidhmithe atá freagrach as an nGaeilge a chur chun cinn ar fud oileán na hÉireann, an ceapachán seo a leanas a dhéanamh:

Oifigeach Feidhmiúcháin Tagairt: OFCC/0116

Beidh an post seo lonnaithe in oifig Fhoras na Gaeilge i nGaoth Dobhair, Co. Dhún na nGall.

Ní mór cóip chrua d’fhoirmeacha comhlánaithe lámhshínithe bheith faighte ag an seoladh thíosluaiteroimh 1.00 i.n. Dé hAoine, an 29 Eanáir 2016.

Tá gach eolas faoin bpost agus cáipéisí ar fáil anseo