Aistritheoir á Lorg

Folúntas

Tá Europus ag lorg duine díograiseach chun dul i mbun oibre mar aistritheoir/profléitheoir in oifigí an chomhlachta ar an gCeathrú Rua, Co. na Gaillimhe.

Fáilteofar roimh iarratais ó aistritheoirí oilte Gaeilge/Béarla a bhfuil scil acu i Trados. 

Seol litir iarratais agus CV chuig sinead@europus.ie faoin Aoine an 26 Bealtaine 2017.

Cuirfear gearrliosta le chéile d’iarrthóirí a ghlaofar chun agallaimh.