Folúntais: Oifigigh Oideachais agus Comhlaigh

Oifigigh Oideachais Is mian le COGG Oifigeach Oideachais bunscoile agus Oifigeach Oideachais iar-bhunscoile a earcú. Beidh na hoifigigh freagrach as tacú le feidhmiú An Polasaí don Oideachas Gaeltachta 2017-2022 mar aon le freagrachtaí eile a bhaineann le feidhmeanna reachtúla COGG. Gach eolas ar fáil ar www.cogg.ie An dáta druidte: 4pm Déardaoin 1 Meitheamh 2017.   […]

Oifigigh Oideachais

Is mian le COGG Oifigeach Oideachais bunscoile

agus Oifigeach Oideachais iar-bhunscoile a earcú.

Beidh na hoifigigh freagrach as tacú le feidhmiú

An Polasaí don Oideachas Gaeltachta 2017-2022

mar aon le freagrachtaí eile a bhaineann le

feidhmeanna reachtúla COGG.

Gach eolas ar fáil ar www.cogg.ie

An dáta druidte: 4pm Déardaoin 1 Meitheamh 2017.

 


Comhlaigh

Is mian le COGG múinteoirí bunscoile agus iar-bhunscoile a earcú

mar chomhlaigh (associates) do thréimhse suas le 20 lá i gcéad téarma

na scoilbhliana seo chugainn le tacú le feidhmiú An Polasaí don Oideachas

Gaeltachta 2017-2022. Fáilteofar roimh léirithe spéise roimh

4pm Déardaoin 1 Meitheamh 2017. Breis eolais ar fáil: poist@cogg.ie