Folúntais: Oifigeach Cléireachais (Ginearálta) agus Oifigeach Gréasán

Folúntais: Oifigeach Cléireachais (Ginearálta) agus Oifigeach Gréasán

1.       Oifigeach Cléireachais (Ginearálta): Cuirfidh an tOifigeach Cléireachais tacaíocht chléireachais agus riaracháin ar fáil d’fhoireann an Oireachtais inár gcuid oifigí éagsúla. Seol iarratas mar aon le CV, roimh 10 Bealtaine 2016, chuig: Máirín Nic Dhonnchadha, Leas-Stiúrthóir / Oifigeach Polasaí & Straitéise, An tOireachtas, 6 Sráid Fhearchair, Baile Átha Cliath 2. 2.      Oifigeach Gréasán: Beidh an tOifigeach […]