€20,000 caite ar fheachtas poiblíochta na Roinne do chomórtas earcaíochta an AE d’aistritheoirí Gaeilge

Níor éirigh ach le deichniúr as an 210 duine a chuir isteach ar an 63 post a fógraíodh d’aistritheoirí Gaeilge mar chuid den fheachtas mór earcaíochta a bhí ar bun in Institiúidí an Aontais Eorpaigh anuraidh

€20,000 caite ar fheachtas poiblíochta na Roinne do chomórtas earcaíochta an AE d’aistritheoirí Gaeilge

Chaith an Roinn Ealaíon, Oidhreachta, Gnóthaí Réigiúnacha, Tuaithe agus Gaeltachta ionann is €20,000 ar fhógraíocht le hiarrthóirí a mhealladh cur ar isteach ar na poist mar aistritheoirí Gaeilge san Aontas Eorpach a fógraíodh an samhradh seo caite.

Chuir 210 duine isteach ar an 63 post a fógraíodh d’aistritheoirí Gaeilge mar chuid den fheachtas mór earcaíochta a bhí ar bun in Institiúidí an Aontais Eorpaigh anuraidh chun aistritheoirí a aimsiú do roinnt teangacha éagsúla.

Tuairiscíodh ar an suíomh seo an tseachtain seo caite nár éirigh ach le deichniúr den 210 duine sin a chuir isteach ar na 63 post an post a fháil.

Níor éirigh ach leis an deichniúr sin toisc go raibh deacrachtaí ag EPSO, an tseirbhís earcaíochta a reáchtáil an comórtas, teacht ar dhaoine a raibh caighdeán Gaeilge agus scileanna aistriúcháin sách ard acu do na poist.

Bhí imní anuraidh ann nach n-éireodh ach le idir 45 agus 55 duine dul ar aghaidh go dtí an chéim dheiridh den phróiseas earcaíochta, ach is measa go mór an scéal a tháinig chun solais an tseachtain seo caite agus gan ach níos lú ná 5% de líon iomlán na n-iarrthóirí inniúil do na poist.

Agus an feachtas faoi lánseol anuraidh, d’íoc an Roinn Ealaíon, Oidhreachta, Gnóthaí Réigiúnacha, Tuaithe agus Gaeltachta mar a bhí, €19,680 leis an gcomhlacht poiblíochta Q4PR le feachtas poiblíochta a reáchtáil don chomórtas earcaíochta san Aontas Eorpach.

Tháinig an t-eolas faoin gcaiteachas chun solais i bhfreagra ar cheist a chuir ceannaire Pháirtí an Lucht Oibre, Brendan Howlin, ar an Aire Cultúir, Oidhreachta agus Gaeltachta Heather Humphreys sa Dáil an tseachtain seo.

Táthar ag súil go gcuirfear níos mó ná 180 post ar fáil d’aistritheoirí sna hInstitiúidí sa Bhruiséil agus i Lucsamburg idir 2016 agus 2021. Ghlac Comhairle an Aontais Eorpaigh le rialachán nua i mí na Nollag na bliana 2015 chun deireadh a chur leis an maolú a bhí i bhfeidhm ar an nGaeilge mar theanga oifigiúil san Aontas le blianta anuas.

Tá na haistritheoirí á n-earcú mar chuid den ullmhúchán atá ar bun ag Institiúidí na hEorpa seirbhísí Gaeilge a chur ar fáil a bheidh ar comhchéim leis na seirbhísí a chuirtear ar fáil i dteangacha eile an Aontais Eorpaigh.

Nuair a fógraíodh na poist i Meitheamh na bliana seo caite, dúirt ceannasaí na hArd-Stiúrthóireachta Rytis Martikonis go mbeifí “ag obair i ndlúthchomhar le hÉirinn” chun tabhairt faoi na dúshláin a bhí roimh an Ard-Stiúrthóireacht aistritheoirí cumasacha a aimsiú.

Dúirt urlabhraí de chuid  Roinn na Gaeltachta le Tuairisc.ie go bhfuil iarrachtaí ar bun “an deacracht” atá anois ann daoine a earcú “a shárú”.