‘Cuirtear Amhrán na bhFiann ar an gcuraclam bunscoile’

Deir Seanadóir de chuid Fhine Gael gur léir nach bhfuil ‘fonn ná focail Amhrán na bhFiann’ ar eolas ag go leor Éireannach

‘Cuirtear Amhrán na bhFiann ar an gcuraclam bunscoile’

Cáineadh colún nuachtáin le déanaí inar ceistíodh an nós i gcoláistí samhraidh Amhrán na bhFiann a chanadh, ach tá Seanadóir de chuid Fhine Gael anois ag moladh go mbeadh an t-amhrán náisiúnta ina chuid de churaclam bhunscoileanna na tíre.

D’iarr an Seanadóir Neale Richmond, ar an Aire Oideachais Richard Burton go gcuirfí an t-amhrán ar churaclam na mbunscoileanna “agus na Cluichí Oilimpeacha faoi lán seoil”.

“Tá súil againn go gcasfar Amhrán na bhFiann do chuid dár lúthchleasaithe sa chás go mbuafaidh siad bonn óir. Is léir, áfach, nach bhfuil fonn ná focail Amhrán na bhFiann ar eolas ag go leor Éireannach.

“Is amhrán sách casta é agus fonn éagaointe leis, agus d’fhéadfadh go mbíonn na liricí an-deacair ag go leor, go háirithe iad sin nach bhfuil Gaeilge ar a dtoil acu. Tá sé tábhachtach go bhfoghlaimeodh na páistí stair an amhráin agus comhthéacs na linne inar scríobhadh é,” a dúirt sé.

Thagair an Seanadóir Richmond do ‘Lá an Fhorógra’ a reáchtáladh níos túsice i mbliana agus dúirt gur “maith an rud é” gur chuala go leor daltaí scoile an t-amhrán náisiúnta á chanadh “i gceart”.

Dúirt sé “go mba cheart go mbeimis bródúil as ár n-amhrán agus ár dtír” agus gur amhrán é Amhrán na bhFiann a mhúsclaíonn bród i nduine.

“Múintear Amhrán na bhFiann i roinnt scoileanna ach ní mhúintear i go leor eile agus, i mo chás féin, ba thrí thréimhse a chaitheamh sa Ghaeltacht agus mé i mo dhéagóir a bhí mé féin compordach á chanadh,” a dúirt sé.

Mhol sés freisin go gcanfaí Amhrán na bhFiann ag tús an lae scoile sa chás go n-éireodh lena theagasc amach anseo, nó go ndéarfaí “móid dílseachta” mar a dhéantar i Stáit Aontaithe Mheiriceá.