‘Cothaíonn ceiliúradh ceisteanna’ agus cíoradh go maith iad ar 7 Lá

Clár beo, speisialta, uair an chloig ar fhad a bhí againn aréir ó 7 Lá agus 20 bliain de TG4 á scagadh

‘Cothaíonn ceiliúradh ceisteanna’ agus cíoradh go maith iad ar 7 Lá

Bím ag píobaireacht liom go minic faoi theirce na nuachta agus cúrsaí reatha ar TG4. ’Sé sin go bhfuilimid i dtaobh le leathuair an chloig nuachta i rith na seachtaine, nóimintí fánacha ag an deireadh seachtaine mar aon le clár leathuair an chloig eile, 7 Lá.

Níl de locht air ach a laghad agus léirigh clár 7 Lá Dé Máirt cad is féidir leis an stáisiún a dhéanamh nuair a luíonn siad amach orthu féin sa réimse seo.

Clár beo, speisialta, uair an chloig ar fhad a bhí againn ina raibh agallamh réamhthaifeadta leis an Uachtarán, agallamh beo leis an Ard-Stiúrthóir nua, Alan Esslemont, pacáiste faoi stair (nó réamhstair) an stáisiúin agus dhá phainéal bhríomhara. É sin ar fad agus lucht féachana bailithe isteach (an léirmheastóir cúthail, beagfhoclach seo ina measc).

Cúis iontais dom nach raibh a thuilleadh búis faoin gclár agus fágadh in áit na leathphingine é ó thaobh na poiblíochta de i gcomparáid leis an gcuid eile den cheiliúradh.

Bhaineas sásamh as an bpacáiste snasta, cuimsitheach a bhí curtha i dtoll a chéile ag Ailbhe Ó Monacháin, maoithneachas agus ardú meanman araon ag baint leis.

“Cothaíonn ceiliúradh ceisteanna,” arsa Ó Monacháin ag deireadh a thuairisce, segue deas uamach isteach sa phlé féin.

Bhí cur síos deisbhéalach ag an Ollamh Gearóid Ó Tuathaigh ar an suaitheadh a bhain le bunú an stáisiúin agus an cúlra polaitíochta a bhí ann. Labhair Ciarán Ó Feinneadha, duine den bhuíon a bhí ar thosach cadhnaíochta sa bhfeachtas teilifíse, go paiseanta faoin éagóir teanga a bhí ar bun roimh theacht TnaG agus faoin méid a baineadh amach. Páidí Ó Lionáird, gan amhras, a bhí sa chathaoir, agus gan aon chuma air go raibh sé béiteálta tar éis a chuid saothair an oíche roimhe ag TG4XX Beo.

Is mithid a mheabhrú don ghlúin óg gur gaisce faoi leith é go bhfuil stáisiún Gaeilge againn in aon chor, is cuma cécna tuairimí atá againn faoina shuáilcí agus duáilcí. Luaigh Ciarán an focal ‘éacht’ cúpla babhta agus dúirt Íte Ní Chionnaith, a bhí ar phainéal eile ina dhiaidh sin, gur ‘míorúilt’ a bhí in TG4. B’fhíor dóibh.

Bhain agallamh an Uachtaráin gáire as an lucht féachana nuair a chaith sé cúpla slais chaolchúiseach leo siúd a cháin TnaG agus a bhaist Michael ‘De Lorean’ Higgins air féin. Bhí taibhse na teanga dúisithe aige agus níor thaitin sé leo, ach thaitin an chuid áirithe sin den allagar leis an Uachtarán féin, a dúirt sé.

Ina dhiaidh sin bhí painéal a dhein plé ar dhúshláin an stáisiúin agus an bóthar atá roimis. Taobh le hÍte Ní Chionnaith, bhí Éamaonn Mac Niallais agus Niamh Ní Bhaoill.

Pléadh cruachás na gcomhlachtaí teilifíse, ó thuaidh agus ó dheas, dúshlán na n-ardán féachana difriúil mar aon leis an soláthar do dhaoine óga.

Mar bhuille scoir bhí agallamh leis an Ard-Stiúrthóir nua Alan Esslemont a labhair go heolasach faoi na dúshlán atá roimhe, plé a mhair tamall tar éis mhúchadh na gceamaraí.

Thagair sé don tábhacht freastal ar an ‘croíphobal’ atá ag an stáisiún, iad siúd a labhraíonn Gaeilge go laethúil mar aon leis an tábhacht go mbeadh an stáisiún mar ‘doras’ chuig an nGaeilge do phobal uile na tíre.

Seo í an chloch is mó ba cheart a bheith ar a phaidrín. Cothromaíocht a bhaint amach sa sceideal don dá phobal sin ar shlí inmharthana ó thaobh an airgeadais, agus ar shlí a mheallann lucht féachana agus a thugann a ceart don Ghaeilge agus do mheon an chraoltóra seirbhíse poiblí.

Arís eile adaíodh an tine faoi cheist na Gaeilge ar an stáisiún, easpa saibhris/cruinnis, an líon Béarla a bhíonn le cloisteáil srl. Dar liom go bhfuil an plé seo ag pointe cinniúnach anois agus slí amháin nó slí eile socrófar cén stádas a bheidh ag an nGaeilge sna blianta beaga atá romhainn amach.

Ina dhiaidh sin ní bheidh aon dul siar.

Tá súil agam nach tine ar loch atá adaithe.