Cosaint déanta ag Údarás na Gaeltachta ar chinneadh tacú le hionad glaonna a bheidh ag feidhmiú trí Bhéarla

Cruthófar 125 post nua i nGaoth Dobhair nuair a bhunóidh an comhlacht margaíochta digití SLM Connect ionad glaonna nua ar bun a chuirfidh seirbhísí gnó ar fáil i mBéarla

 

Udaras5

Tá cosaint déanta ag Údarás na Gaeltachta ar a gcinneadh tacú le 125 post nua in ionad glaonna a bheidh ag feidhmiú trí Bhéarla i gcroílár na Gaeltachta i nGaoth Dobhair.

Ag freagairt sraith ceisteanna ó Nuacht TG4  faoin togra nua, dúirt urlabhraí ón Údarás go raibh an t-ionad glaonna ag teacht le “cuspóir forbartha agus fostaíochta an Údaráis postanna a chruthú do mhuintir na Gaeltachta ar mhaithe le pobal inmharthana Gaeilge a chothú sa Ghaeltacht”.

Dheimhnigh Nuacht TG4 nár phléigh an coiste a bunaíodh chun comhairle a chur ar an eagraíocht i dtaobh na pleanála teanga na himpleachtaí teanga a d’fhéadfadh a bheith le bunú a leithéid de ghnó.

Thug urlabhraí ón Údarás le fios nach é ról an choiste sin measúnú a dhéanamh ar thograí a thagann faoi bhráid na heagraíochta.

Tugadh le fios, áfach, go bhfuil an coiste sin, i gcomhar le feidhmeannaigh an Údaráis, “ag amharc faoi láthair ar theacht ar chur chuige nua i gcás na bpleananna teanga sna cliantchomhlachtaí, cur chuige a thógann san áireamh an dea-chleachtais idirnáisiúnta”.

Leagadh príomhchúram na pleanála teanga sa Ghaeltacht ar Údarás na Gaeltachta nuair a tugadh isteach Acht na Gaeltachta 2012.

Dúirt an t-urlabhraí go ndéanann comhlachtaí “a gcuid earcaíochta féin” ach go moltar dóibh “idirdhealú dearfach a dhéanamh i leith cainteoirí Gaeilge”.

Bíonn, a dúradh, an tÚdarás “ag brath go hiomlán” ar dhea-mhéin i leith na Gaeilge a bheith ag na comhlachtaí a dtacaíonn siad leo.

Cuireadh fáilte an tseachtain seo roimh an scéal go gcruthófar 125 post nua i nGaoth Dobhair nuair a bhunóidh an comhlacht margaíochta digití SLM Connect gnó nua i bPáirc Ghnó Ghaoth Dobhair.

Ionad glaonna a bheidh sa ghnó nua, SLM Éire Teo, a sholáthróidh seirbhísí teagmhála agus seirbhísí gnó eile dá gcuid cliaint. Tá SLM Connect lonnaithe i Manchain i Sasana, áit ar bunaíodh an comhlacht in 2008. Tá 130 duine fostaithe ag an gcomhlacht san ionad teagmhála atá aige sa chathair sin.

Trí Bhéarla a chuirfear seirbhísí gnó SLM Éire Teo ar fáil.

Dúirt urlabhraí an Údaráis go mbíonn an eagraíocht ag obair i bpáirt leis na comhlachtaí a dtacaíonn siad leo “le cinntiú go bhfuil a dtionchar ar an Ghaeltacht dearfach ar go leor bealaí – fostaíocht, úsáid na Gaeilge, seirbhísí agus infreastruchtúr pobail”.

D’fhógair an tÚdarás anuraidh go raibh sé i gceist acu 300 post nua a chruthú ar Pháirc Ghnó Ghaoth Dobhair idir 2015 agus 2018 agus go raibh infheistíocht €4.7 milliún le déanamh sa Pháirc. 

Bhí Gaoth Dobhair ar cheann de na ceantair ba mheasa buailte ag an gcúlú eacnamaíochta. Cailleadh go leor post sa cheantar le roinnt blianta anuas, agus ba bhuille mór den cheantar, mar shampla, cinneadh an chomhlachta Largo Foods, i mí Mhárta 2014, aistriú go dtí a n-ionad déantúsaíochta i gContae na Mí.