Caithigí bhur laethanta saoire ‘trí Ghaeilge’, a deir an Conradh

Is mar chuid den fheachtas ‘Bainim Úsáid As’ atáthar ag moladh do mhuintir na hÉireann a gcuid laethanta saoire a chaitheamh ‘trí Ghaeilge’ an samhradh seo

Beach Trá

Tá lucht an fheachtais BÚA (Bainim Úsáid As) ag moladh do lucht a leanta a gcuid laethanta saoire a chaitheamh trí Ghaeilge in Éirinn an samhradh seo.

Tá moltaí ar na bealaí ar féidir a leithéid a dhéanamh scaipthe ag lucht an fheachtais ar na meáin shóisialta le cúpla lá anuas, agus é ina shamhradh in Éirinn ó thús na míosa.

Moltar saoire a chaitheamh sa Ghaeltacht, ar chúrsa Gaeltachta nó fiú Gaeilge a labhairt le cairde agus le gaolta in áiteanna eile ar fud na tíre.

Tá eolas ar leathanaigh Twitter agus Facebook BÚA faoi na tithe lóistín a bhfuil Gaeilge le cloisteáil iontu i gceantair Ghaeltachta ó cheann ceann na tíre, chomh maith le heolas faoi shaoire theaghlaigh Ghlór na nGael agus cúrsaí teanga Oideas Gael i nDún na nGall.

Moltar freisin go bhfreastalófaí ar Thionól Gaeltachta Chonradh na Gaeilge, a bheidh ar siúl i Ros Muc an samhradh seo.

Tá an feachtas BÚA á rith ag Conradh na Gaeilge chun “daoine a spreagadh agus a chumasú le níos mó Gaeilge a úsáid” ó lá go lá in áiteanna agus ar bhealaí nach mbaintear úsáid as an teanga chomh minic sin.

Dhírigh feachtais eile a bhí ag lucht BÚA go dtí seo ar nathanna beaga Gaeilge a shní isteach sa ghnáthshaol, ar chur chun cinn na stáisiún raidió Gaeilge, ar chun chun cinn na meáin Ghaeilge eile agus ar scaipeadh leagan Gaeilge d’fhoirm Dhaonáireamh 2016.