Bhí rialtas na Breataine sásta maoiniú a chur ar fáil don nuachtán Gaeilge Lá ar choinníoll amháin…

De réir tuairisce san Irish News ar maidin, rinne rúnaí Ghlór na nGael iarratas ar mhaoiniú ó rialtas na Breataine do Lá i 1985, ach léirigh oifigeach i Stormont amhras i dtaca leis an suíomh a bhí molta don nuachtán

Bhí rialtas na Breataine sásta maoiniú a chur ar fáil don nuachtán Gaeilge Lá ar choinníoll amháin…

Bhí rialtas na Breataine sásta maoiniú a chur ar fáil don nuachtán Gaeilge Feirsteach ar an gcoinníoll nach lonnófaí an nuachtán i Muillean Shráid Conway in iarthar Bhéal Feirste.

De réir tuairisce san Irish News ar maidin, rinne rúnaí Ghlór na nGael iarratas ar mhaoiniú ó rialtas na Breataine do Lá  i 1985, ach léirigh oifigeach i Stormont amhras i dtaca leis an bplean go lonnófaí an nuachtán sa Mhuilleann.

De réir cáipéisí stáit a scaoileadh le déanaí, thug an t-oifigeach le fios go raibh diúltaithe cheana féin ag rialtas na Breataine maoiniú a chur ar fáil do ghnóthaí eile sa Mhuileann toisc go rabhthas buartha faoi líomhaintí maidir le “paramilitary influences”. De réir tuairisc an lae inniu, d’iarr Pat Carvill ó Lár-Runaíocht Stormont ar Rúnaí Stáit an Tuaiscirt Tom King cinneadh a dhéanamh faoi iarratas ar mhaoiniú. Mheas an t-oifigeach nach raibh aon chúis ann go ndiúltófaí don iarratas, ach chuir sé ar a shúile do Tom King “that Sinn Féin has recently acquired a small number of shares in “.

Dúradh gur thug Máirtín Ó Muilleoir, a bhí ina chomhairleoir cathrach de chuid Shinn Féin ag an am, an t-eolas sin faoi na scaireanna go poiblí go gairid roimhe sin. Tá Ó Muilleoir, a cheannaigh tamall de bhlianta ina dhiaidh sin, anois ina Aire Airgeadais i Stormont.

Tuairiscítear gur thug oifigeach in Oifig Thuaisceart Éireann le fios d’airí rialtais i mí na Samhna 1985 gur dhiúltaigh rialtas na hÉireann d’iarratas eile ó ar chúinsí buiséid amháin. “The Irish government believe the paper is eminently worthy of support and they would see political advantage if HMG were able to provide some funds,” a dúirt an t-oifigeach, de réir na tuairisce ar an Irish News inniu.

I mí Eanáir 1986, dheimhnigh an Rúnaí Stáit Tom King go bhféadfaí maoiniú a cheadú do fad is nach mbeadh an nuachtán lonnaithe i Muileann Shráid Conway.

Bhí ina nuachtán seachtainiúil go dtí 2003 nuair a athsheoladh é mar nuachtán laethúil. Foilsíodh an t-eagrán deiridh de Lá Nua i mí na Nollag 2008.