An liúntas do dhochtúirí tuaithe tugtha ar ais mar chuid de shocrú rialtais

Is fiú os cionn €40,000 an liúntas tuaithe, ag brath ar chúinsí éagsúla

medic-563425_1920

Tá an liúntas do dhochtúirí tuaithe tugtha ar ais d’aon léim amháin. D’fhéadfadh sé gur fiú dhá scór míle euro sa mbliain é an liúntas seo do dhochtúirí i gceantair tuaithe atá scoite amach – agus tá lámh an dochtúra Michael Harty, an Teachta Dála neamhspleách as Co an Chláir le feiceáil go soiléir san athrú seo.

Bhí an Dr. Michael Harty, a toghadh ina Theachta Dála do Chontae an Chláir an-ríméadach i dTeach Laighean De hAoine seo caite go raibh an t-athrú seo déanta.  Glacann sé leis go raibh comhráite ar siúl idir an IMO agus an Roinn Sláinte faoin ábhar ach chuir an brú ó na Teachtaí Neamhspleácha tuaithe borradh faoin gceist.  Síníodh an Ionstraim Reachtúil a bhaineann leis na liúntais le linn do na cainteanna idir Fine Gael agus na Teachtaí Dála Neamhspleácha a bheith ar bun agus tiocfaidh an córas i bhfeidhm gan mhoill.

“Go deimhin, tá sé socraithe go mbeidh na liúntais tuaithe ag dul do chuid mhaith dochtúirí breise anois,” a deir an Dr Harty le Tuairisc.ie. Creideann sé gur iarracht mhór í seo ar mhaithe le seirbhísí tuaithe agus go mbeidh sé níos fusa dochtúirí a choinneáil faoin tuath dá bharr.

Tugann an liúntas tuaithe buntáistí go leor do dhochtúirí atá ag obair amach faoin tír. Tá ciste ann a chuidíonn leo rúnaithe agus altraí a fhostú agus tugtar 25% de chostas a gcuid laethanta saoire dóibh. Faightear an chuid is mó de chostas árachais na ndochtúirí tuaithe as an gcóras liúntais freisin. Cosnaíonn árachas dochtúra teaghlaigh os cionn €15,000 sa mbliain.  Is fiú os cionn €40,000 an liúntas tuaithe, ag brath ar chúinsí éagsúla.

Baineadh an liúntas seo de dhochtúirí nua tuaithe le blianta beaga agus laghdaíodh an liúntas i gcás na ndochtúirí a bhí á fháil roimhe seo.  Cé nach bhfuil chuile ní a bhain leis an seanchóras liúntais tuaithe tugtha ar ais – níl costas taistil ann, mar shampla – glactar leis go bhfuil dul chun cinn an-mhór déanta i bhfeachtas na ndochtúirí tuaithe.

Bhí cruinnithe móra a bhain le ceist na ndochtúirí tuaithe i gcontaetha an Chláir, na Gaillimhe, Mhaigh Eo agus áiteanna eile le leathbhliain agus ba as sin a tháinig an socrú go dtabharfadh an Dr Michael Harty faoin toghchán. Dúradh ag na cruinnithe sin go mbeadh sé an-deacair dochtúirí a mhealladh chuig postanna faoin tuath nuair a d’imeodh na dochtúirí atá ann anois.  Is léir go bhfuil toradh ar na hiarrachtaí seo.