An bunriachtanas Gaeilge d’ábhar múinteoirí le hardú an bhliain seo chugainn

Faoin bpolasaí iontrála atá ann faoi láthair d’fhéadfadh duine áit a fháil sna Coláistí Oiliúna gan fiú an páipéar scrúdaithe scríofa Gaeilge a dhéanamh san Ardteist

An bunriachtanas Gaeilge d’ábhar múinteoirí le hardú an bhliain seo chugainn

Tá an bunghrád a theastaíonn i scrúdú Gaeilge na hArdteiste chun áit a fháil i gcoláiste oiliúna do bhunmhúinteoirí le hardú an bhliain seo chugainn.

D’fhógair an tAire Oideachais Richard Bruton inniu go mbeidh grád H4, nó 60-70 faoin gcéad, sa Ghaeilge ardleibhéil ag teastáil feasta chun áit a fháil sna coláistí oiliúna do bhunmhúinteoirí.

Níor theastaigh i mbliana le bheith i d’ábhar oide bunscoile ach H5, 50-60 faoin gcéad, sa Ghaeilge.

Mar a tuairiscíodh ar an suíomh seo d’fhág an polasaí iontrála sin go mbeadh duine in ann áit a fháil sna Coláistí Oiliúna gan fiú an páipéar scrúdaithe scríofa Gaeilge a dhéanamh san Ardteist.

Faoin seanchóras, theastaigh ar a laghad 55%, nó C3, i scrúdú Gaeilge na hArdteiste ó dhaltaí ar mhaith leo céim sa bhunmhúinteoireacht a dhéanamh.

Ní mó ná sásta a bhí lucht an ghaeloideachais leis an íosriachtanas nua sa chóras iontrála do na Coláistí Oiliúna a tháinig i bhfeidhm i mí Mheán Fómhair na bliana seo, córas a d’fhág gur leor grád H5, nó D1 mar a bhíodh, sa Ghaeilge.

Agus na hathruithe ar na bunriachtanais iontrála i dtaobh na Gaeilge, an Bhéarla agus na Matamaitice á bhfógairt ar maidin aige, dúirt an tAire Bruton go raibh an córas nua á thabhairt isteach le cinntiú go mbeadh sé de chumas ag bunmhúinteoirí “ceannaireacht” a thabhairt maidir le teagasc na n-ábhar sin.

Is é an bunriachtanas a bheidh ann don Bhéarla agus don Mhatamaitic feasta ná 60-70 faoin gcéad ag an ngnáthleibhéal. Níl aon athrú le déanamh ar an mbunriachtanas ag an ardleibhéal do na hábhair sin – 30-40 faoin gcéad.

Ní thiocfaidh na hathruithe i gceist don dream atá ag déanamh na hArdteiste an samhradh seo chugainn.