Amú san Aistriúchán…(48)

Le cúnamh ónár gcuid léitheoirí, cuirtear ar fáil cuid de na samplaí is ‘fearr’ de dhrochaistriúcháin Ghaeilge sa saol poiblí

Amú san Aistriúchán…(48)

Is ó John i gCathair na dTreabh a tháinig an pictiúr seo. Fógra atá crochta i lár na cathrach mar a bhfuil Aonach na Nollag faoi lánseol.

An áit: An Fhaiche Mhór, Gaillimh

An Béarla: Set down area

An Ghaeilge: Socraigh Dúin Achar

Focal ó na moltóirí:

Is léir nárbh iad an Ghaeilge, an tíreolaíocht ná an mhata na hábhair ab fhearr ag an té a chuir Gaeilge ar an bhfógra seo ar an bhFaiche Mhór, i gCathair na Gaillimhe mar a ndéantar tagairt do ‘Down’ Chúige Uladh agus ‘Area’ an mhiosúir agus gan aon cheangal eatarthu.

An leagan ceart: Láthair thuirlingthe nó Limistéar tuirlingthe