20 post le cruthú in ionad teagmhála i nGaeltacht Chorcaí

Beidh ionad teagmhála á oscailt ag an gcomhlacht nuabhunaithe Smarttraveller Concierge Ltd ar Pháirc Gnó Údarás na Gaeltachta i mBéal Átha an Ghaorthaidh

Udaras6

Tá 20 post nua le cruthú i nGaeltacht Chorcaí ag an gcomhlacht nuabhunaithe Smarttraveller Concierge Ltd. Ionad teagmhála atá sa ghnó nua atá á bhunú i mBéal Átha an Ghaorthaidh.

Beidh an an comhlacht ag cur eolas faoi thaisteal, ceantair agus seirbhísí ar fáil do thurasóirí i gcomhpháirt le Hertz, an gnólacht carr ar cíos. Díreoidh an tseirbhís ar mholtaí a dhéanamh maidir le bialanna, óstáin, siopaí, féilte agus imeachtaí eile a gcuirfeadh turasóirí spéis iontu.

Beidh na an tseirbhís á cur ar fáil 24 uair a chloig in aghaidh an lae a bhuíochas le hardán teicneolaíochta ar líne atá forbartha ag stiúrthóirí an chomhlachta, Jim McCoy agus Richard Enno.

Is i bhfoirgneamh de chuid Údarás na Gaeltachta a bheidh an t-ionad nua teagmhála lonnaithe agus tá an próiseas earcaíochta ar bun faoi láthair le ceannairí foirne agus oibrithe a fhostú.

Beidh oíche eolais faoin gcomhlacht nua á reáchtáil Dé Luain seo chugainn ag 8in ar Pháirc Gnó Údarás na Gaeltachta i mBéal Átha an Ghaorthaidh.

Dúirt duine de na stiúrthóirí, Jim McCoy go bhfuil Smarttraveller Concierge ag lorg oibrithe a bhfuil “scileanna maithe cumarsáide agus caidreamh le custaiméirí” acu.

“Tá muid ag forbairt an gnólacht seo ó 2014 agus tá muid anois ag an staid go dteastaíonn uainn leathnú amach agus ionaid teagmhála do chustaiméirí a bhunú. Feileann an foirgneamh, atá curtha ar fáil dúinn ag Údarás na Gaeltachta i nGaeltacht Chorcaí, na riachtanais ar fad atá againn chun an chéad chéim eile den ghnó a fhorbairt,” a dúirt sé.

Dúirt Príomhfheidhmeannach Údarás na Gaeltachta, Steve Ó Cúláin go bhfuil “lúcháir” ar an Údarás gur roghnaigh an comhlacht a gcuid oibríochtaí a lonnú i nGaeltacht Chorcaí agus go bhfuil siad “ríméadach as a bheith ag tacú leis an bhfiontar nua agus na postanna nua a bheidh mar thoraidh air”.